Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Bán Bộ Khuếch đại Tín Hiệu Truyền Hình Cáp

Khuếch đại Truyền Hình Cáp

Bộ Khuếch đại Truyền Hình Cáp Pacific
Khuếch đại Truyền Hình Cáp Pacific Da20
Bán Bộ Khuếch đại Tín Hiệu Truyền Hình Cáp


Khuếch đại camera quan sát Winersat WSA 20 Vui lòng gọi
Bộ khuếch đại Winersat WCA 5086 1,500,000 VND
1,850,000 VND


Bộ khuếch đại Winersat WIA 860I 1,050,000 VND
1,200,000 VND


Bộ khuếch đại Winersat WCA 40VNRA 2,250,000 VND